Účtovníctvo Ružomberok

Účtovníctvo Ružomberok

diskrétnosť    zodpovednosť    spoľahlivosť

  diskrétnosť
      zodpovednosť
   spoľahlivosť

www.UctovnictvoRuzomberok.sk

Profesionálne účtovnícke služby

Bohaté skúsenosti s viac než 5 ročnou praxou v poskytovaní komplexných účtovných služieb a riešení vysporiadania dlhodobých záväzkov a pohľadávok pre malé výrobné účtovné jednotky, stavebné spoločnosti, firmy poskytujúce služby v oblasti BOZP, prenájmu, aj predaja konečnému spotrebiteľovi
Kvalitné spracovanie v moderných účtovných programoch s aktuálnou novelizáciou (podvojné účtovníctvo vedené v OMEGA, jednoduché účtovníctvo vedené v ALFA, mzdy a personalistika vedené v OLYMP) od spoločnosti KROS - najväčšieho dodávateľa najpredávanejšieho certifikovaného ekonomického softvéru na Slovensku
Flexibilita, Individuálny prístup a diskrétnosť zaručená

Mzdy
a personalitika

Jednoduché
účtovníctvo

Podvojné
účtovníctvo

Účtovné a daňové
poradenstvo

O nás

Stanislava Mikešová

"Správne spracované podvojné a jednoduché účtovníctvo je základným predpokladom pre bezproblémový chod každého podnikania."
Mojim klientom zabezpečujem vždy aktuálne, presné a bezproblémové výstupy z podvojného a jednoduchého účtovníctva.
V rámci účtovných služieb ponúkam kompletný účtovný servis – vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva, kontrolu správnosti účtovných dokladov z minulých období ako aj kompletnú rekonštrukciu účtovníctiev, kontrolu saldokonta z minulých období v rámci odberateľských a dodávateľských vzťahov a správnosť zaúčtovania odvovodových povinností.
Ďaľšou činnosťou je vedenie mzdovej agendy, pri ktorej sa riadim platnou legislatívou SR a Zákonikom práce. Mojou výhodou sú odbornosť a flexibilita.
Poskytujem ekonomicko-účtovné služby v oblasti:
 • vedenie účtovníctva pre spoločnosti s ručením obmedzeným
 • vedenie účtovníctva pre akciové spoločnosti
 • fyzické osoby podnikajúce v sústave jednoduchého účtovníctva
 • ostatní záujemcovia o služby ekonomického charakteru

Cenník

Orientačné ceny za účtovné služby ponúkané v Ružomberku a okolí

Mzdy
a personalistika

od
10 €
za osobu

Jednoduché
účtovníctvo

od
45 €
za mesiac

Podvojné
účtovníctvo

od
100 €
za mesiac

Daňové
priznanie

od
20 €
k DPFO

Daňové
priznanie

od
150 €
k DPPO

Účtovné
poradenstvo

od
25 €
za hodinu

Presný cenový odhad Vám bude poskytnutý po osobnej konzultácii

Kontakt

Pre dohodnutie osobnej konzultácie a vypracovanie cenovej ponuky prosíme vyplňte a odošlite formulár nižšie
0907 030 131
Stanislava Mikešová
Likavka 50
034 95 Likavka
IČO: 43 332 917
DIČ: 1071618724
GPS: 49.088796, 19.305588
49° 5' 19" N
19° 18' 20" E

Mzdy a personalistika

 • Zabezpečenie elektronického prístupu do sociálnej, zdravotnej poisťovne a finančnej správy (evidencia zamestnávateľa)
 • Zúčtovanie miezd pre zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dohodárov, brigádnickej práce, študentov
 • Zúčtovanie odvodov a záväzkov voči daňovému úradu
 • Spracovanie mesačných a štvrťročných výkazov, spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň s príjmov fyzických osôb
 • Vypracovanie dohody v hmotnej zodpovednosti, pracovnej zmluvy

Jednoduché účtovníctvo

Ucelené spracovanie jednoduchého účtovníctva pre platcov a neplatcov DPH

Neplatci DPH

 • Vedenie peňažného denníka
 • Vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie výpisov bankového účtu
 • Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (DHM)

Platci DPH

 • Vypracovanie daňového priznania k DPH a súhrnný výkaz
 • Evidencia daňovyýh dokladov
 • Vedenie bankovej knihy
 • Vedenie peňažného denníka
 • Vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie výpisov bankového účtu
 • Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (DHM)

Podvojné účtovníctvo

 • Spracovanie podkladov pre daňové priznanie
 • Príprava prvotných dokladov za účelom počítačového spracovania
 • Spracovanie prvotných dokladov a vytvorenie účtovných dokladov, kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov po stránke účtovnej a daňovej a posudzovanie oprávnenosti nákladov
 • Spracovanie dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo (odberateľské a dodávateľske faktúry, príjmové a výdavkové pokladičné doklady, bankové výpisy a interné doklady)
 • Pravidelné vedenie záväzkov a pohľadávok
 • Pravidelné vedenie evidencie a dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Evidencia prevzatých dokladov podľa predpísanej účtovnej osnovy
 • Vypracovanie účtovného denníka zaúčtovaných nákladov, hlavnej knihy obratovej, pomocných kníh, súvahy, hospodárskeho výsledku, účtovnej závierky
 • Výpočet prídelu do rezervného fondu,
 • Spracovanie všetkých výkazov voči inštitúciám a orgánom súvisiacich so mzdovou, sociálnou, zdravotnou a inou obdobnou agendou v zmysle platných právnych predpisov vrátane agendy voči sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a daňovému úradu
 • Výpočet daní (zálohová, zrážková)
 • Výpočet sociálneho fondu
 • Zúčtovanie mesačných zrážok za stravovanie
Paušál nezaŕňa účtovnú závierku vrátane daňového priznania PO a výkazov, vyhodnotenie valného zhromaždenia o hospodárskom výsledku, vyhotovenie listu na ORSR.

Účtovné a daňové poradenstvo

 • Dozor nad účtovníctvom
 • Konzultácie ohľadne legislatývnych zmien účtovných zákonov a ich nastavenia do praxe.
 • Konzultácie ohľadne účtovania účtovných prípadov.
 • Konzultácie zostavenia účtovnej uzávierky a závierky
 • Pomoc pri registrácii pre daňové účely
 • Komunikácia s úradmi sociálneho a zdravotného poistenia a pri daňových kontrolách

Používanie cookies

V súlade s § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies na stránkach uctovnictvoruzomberok.sk a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača v prípade, že Vám aktuálne nastavenie používania cookies nevyhovuje.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady Directive 2002/58/EC.
Používanie súborov cookies spoločnosťou Google.

O cookies

Cookies sú drobné textové súbory ukladané do Vášho počítača. Ukladá ich internetový prehliadač na žiadosť jednotlivých webových stránok, ktoré si prehliadate. Webové stránky si môžu spätne vyžiadať obsah súboru.
Podľa neho poznajú, ktoré stránky ste predtým navštívili, či máte rozpracovaný nejaký formulár alebo či ste prihlásený. Cookies sú potrebné pre správne fungovanie väčšiny rozsiahlejších stránok na internete.
Viac informácií o cookies nájdete na www.allaboutcookies.org.

Typy cookies na uctovnictvoruzomberok.sk

V súčasnosti používame cookies viacerými spôsobomi. Na súbory cookies sa môžeme pozerať podľa doby platnosti alebo podľa účelu.

Platnosť:

Krátkodobé cookies - platia po dobu Vašej návštevy a niekoľko minút po opustení stránok uctovnictvoruzomberok.sk ich platnosť vyprší. Pomáhajú k dosiahnutiu základnej funkcionality samotných stránok.
Dlhodobé cookies - platia niekoľko dní až mesiacov. Uľahčujú nastavenie stránok, keď sa vrátite, pomáhajú s prihlásením alebo s pripomenutím určitého procesu.

Účel:

Kľúčové (funkčné) cookies - bez nich nebudú stránky správne fungovať. Môžete naraziť na problémy vo formulároch, kalkuláciách alebo nebude možné zostať prihlásený.
Analytické - umožňujú sledovať návštevnosť stránok a využívanie rôznych funkcií. Podľa nich vylepšujeme štruktúru, podobu a obsah stránok uctovnictvoruzomberok.sk.
Trackovacie a remarketingové - pomáhajú nám optimalizovať ponuku pre zákazníkov a osloviť ich v reklamných plochách na iných webových stránkach.
Konverzné - slúžia k vyhodnoteniu ako funguje reklama a rôzne cesty, ako sa užívatelia na naše stránky dostávajú.

Odmietnutie ukladania cookies

Zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača máte možnosť povoliť alebo odmietnuť cookies na webových stránkach, ktoré navštívite. Pozrite sa do nápovede vo svojom prehliadači a postupujte podľa uvedených pokynov. Majte na pamäti, že s vypnutými cookies sa môže významne znížiť komfort používania stránok uctovnictvoruzomberok.sk.